LB°24 Partners

Pontusbadet

Pontusbadet byggdes 1957 och var då ett av Sveriges modernaste badhus. Bad-, sport- och fritidsanläggningar var en del i det pågående folkhemsbygget och Pontusbadet skulle bli en modern byggnad i tidens anda, tillgänglig för allmänheten.

En arkitekttävling utlystes 1953 och arkitekterna Ericson, Gynnerstedt och Ågren blev vinnarna. De utformade badhuset inte bara som en simhall – visionen var ett slags hälsocentrum och en mötesplats. Stor omsorg lades på den konstnärliga utsmyckningen och på simhallens belysning. Pontusbadet är idag ett populärt badhus med sina stora fönster som vetter ut mot Lulefjärden.