LB°24 Partners

LTU Luleå Campus

Luleå tekniska universitet är skandinaviens nordligaste tekniska universitet.

Luleå Campus, som är lärosätets största, är beläget på Porsön ca 4 kilometer från centrala Luleå. LTU har sex institutioner och runt 15 000 studerande spridda över Luleå, Piteå, Skellefteå, Kiruna, Filipstad och Borlänge. På LTU Luleå Campus visas den nya offentliga skulpturen Lichen av Ingrid Elsa Maria Ogenstedt som gjorts på uppdrag av Luleåbiennalen, Statens konstråd och Akademiska hus.