LB°24 Partners

Kiruna stadsbibliotek

Kiruna stadsbibliotek ligger i det nya kulturhuset Aurora och öppnades i september 2022. Biblioteket ligger i hörnet på entréplan, med stora fönster ut mot torget.

Kulturhuset Aurora som är beläget i den nya stadskärnan är tänkt att fungera som en mötesplats för såväl kommuninvånare som besökare. Här inryms förutom bibliotek även en biograf, konsthall, konferenslokaler, restaurang och ungdomens hus.

Bibliotekets gamla lokaler på Biblioteksgatan fick akututrymmas 2009 på grund av sprickbildningar från gruvan. Fram tills 2022 har man huserat i provisoriska lokaler i Kirunas gamla centrum.