LB°24 Partners

Isbanan

Fadlabi, Sadaqah Jariyah – Till minne av Nils Amund Raknerud. Vindskydd på isbanan i Luleå, 2023. Foto: LKP.

Under Luleåbiennalen 2024 visas utställningar och event både i och utanför de traditionella utställningsrummen, såsom isbanan där biennalen startade 1991.

Luleås isbana är ett säsongsbaserat fenomen som äger rum under vintern då en tillfällig väg skapas över det frusna havet som är tillräckligt tjockt för motordriven trafik. Isbanan kopplar ihop fastlandet med de omkringliggande öarna. Luleås offentliga rum blir större och tillfälliga platser med kulturellt värde för lokalsamhället blir tillgängliga.

Isbanan förkroppsligar på ett poetiskt vis de förändringar och övergångar som betonas av det curatoriella ramverket för Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1. Den säsongsbaserade isbanan lyfter på ett konkret sätt fram kopplingen mellan naturliga och byggda miljöer, den lokala samlevnaden, och gestaltar samtidigt möjligheten att mötas på platser i förändring.

Den sudanesiska konstnären Fadlabi, med bas i Luleå, visar platsspecifika verk på isbanan. Konstverken installeras i samband med öppnandet av isbanan, innan invigningen av biennalen, och flyttas innan biennalens slut när isen börjar smälta. På så sätt följer konstverken snarare säsongs- och väderförhållanden, än den faktiska utställningsperioden för Luleåbiennalen. Konstverken på isbanan knyter an till Fadlabis utställning som visas på Galleri Syster.