LB°24 Partners

Ballonghallen

Ballonghallen, Boden. Foto: Thomas Hämén

Ballonghallen i Boden är en unik byggnad i Sverige.

Den stora byggnaden var en viktig del av det svenska försvaret under 1910- och 1920-talet, där den användes för att lagra spaningsballonger. Nu klassificerad som ett byggnadsminne, ligger Ballonghallen strax utanför Boden och fortsätter att vara en historisk symbol för regionen.