LB°24 Partners

Konsthallen Kulturens Hus

Konsthallen Kulturens Hus i Luleå är en av biennalens äldre samarbetspartner.

Konsthallen Kulturens hus inrymmer även stadsbibliotek, restaurang, konsertsal, café och konferensutrymmen. Huset, som ritades av Tirsén & Aili Arkitekter, stod klart 2007 och är centralt beläget vid Luleås norra hamn. I konsthallen visas en stor variation av konstnärer med tonvikt på samtidskonst.