LB°24 Partners

Ideell Kulturallians

Ideell Kulturallians är en av finansiärerna till Luleåbiennalen 2024.

Ideell Kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet.