LB°24 Partners

Haparanda stads kulturenhet

Haparanda stads kulturenhet jobbar med och lyfter kulturens alla former för att nå olika typer av publik enligt principerna av integration, mångfald och jämlikhet.

Mer precis samordnar kulturenheten ett program av teater- och dansföreställningar åt skolor, arrangerar kulturella evenemang året om och ett årligt konstresidens. Dessutom förvaltar den konst i offentliga rum och kulturarv (Kukkolaforsen, Unesco Struves mätpunkt), håller periodiska stadsvandringar, driva och främja kulturella projekt. Allt det sker i tajt samarbete med tvillingstaden Torneå, på gränsens finska sidan, men också med lokala, regionala, nationella och även internationella aktörer.