LB°24 Partners

Frame Contemporary Art Finland

Luleåbiennalen 2024 möjliggörs med stöd från Frame Contemporary Art Finland.

Frame Contemporary Art Finland gör den finländska nutidskonsten starkare, synligare och mer internationell. Frame stöder och förespråkar internationell verksamhet, samt främjar samarbetet i Finland och utomlands. Frame fungerar också som informationscentral för nutidskonsten i Finland.