LB°24 Partners

Aine konstmuseum

Aine konstmuseum visar och förvaltar en konstsamling som främst omfattar samtidskonst, med särskild betoning på verk från norra Finland.

Museet producerar både utställningar med urval ur den permanenta samlingen och tillfälliga utställningar, samt erbjuder workshopar och föreläsningar.