LB°24 Medverkande

Steffi Klenz

Beacontree, Steffi Klenz. Luleåbiennalen 2013.

Steffi Klenz (f. 1979, Tyskland), är konstnär baserad i Storbritannien.

Begreppen ”stad” och ”landskap” presenteras ofta som dikotomier för att skilja mellan urbana områden och vildmark. Med mitt arbete ifrågasätter jag den upplevda motsättningen mellan de två termerna och söker efter ett nytt utrymme där emellan. I mina bilder förvandlar jag medvetet staden till en märklig plats med obestämd vidd och struktur. Jag fokuserar på de perifera delarna av London, men jag undviker att i mina bilder definiera dessa gränsområden som ”gröna fält” utan snarare framställs de som ”borttappad mark”, en sorts icke-platser fyllda av tvetydigheter. Betraktaren ser berg eller ökenliknande landskap, men platserna är skapade av människan, övergivna och lämnade åt sitt öde. Osäkerheten kring skala och läge ger starka associationer till traditionen i romantikens landskapsmåleri.

Steffi Klenz kommer från Tyskland men är numera verksam i London. Hennes verk kännetecknas av storskaliga fotografiska bilder av ovanliga urbana miljöer. I sin konst utforskar hon samtidens perifera rum som en sorts platser för förändring och omvandling, både geografiskt och metaforiskt.

Pudding Mill Lane, Steffi Klenz. Luleåbiennalen 2013.

Work

Ett landskap, fotografisk serie i sex delar

Plats

Luleå