LB°24 Medverkande

Minna Rainio & Mark Roberts

Infallsvinklar, Minna Rainio & Mark Roberts. Luleåbiennalen 2013.

Minna Rainio & Mark Roberts (f. 1974, Finland samt 1970, Storbritannien), är en konstnärsduo baserad i Finland.

Inom fysiken betecknar ”infallsvinkeln” den vinkel med vilken en ljusstråle träffar ytan på ett objekt. I detta verk utforskar vi hur begreppet även kan tillämpas på flyktingars erfarenhet av att komma till Finland. Kan det hjälpa oss att bättre förstå flyktingarnas upplevelser och immigrationsprocessen? Installationen består av tre videoskärmar som var och en visar bilder på rum som representerar tre olika faser av immigrationsprocessen, platser där beslut om flyktingarnas framtid och vistelsestatus fattas. Vid varje skärm kan man lyssna på inspelade intervjuer där flyktingarna berättar om sina erfarenheter. De rum som de passerar igenom – förhörsrum, flyktingförläggningar, det finska migrationsverket – är alla ganska alldagliga rum och byggnader. Men dessa till synes ordinära utrymmen är laddade med mening, det är i sådana här alldagliga rum som makten finns.

Minna Rainio och Mark Roberts bor och verkar i Finland. De samarbetar för att skapa storskaliga flerkanalsvideoinstallationer som behandlar sociala och politiska frågor samt hur dessa frågor påverkar enskilda människors erfarenheter och historier.

Infallsvinklar, Minna Rainio & Mark Roberts. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Infallsvinklar, installation

Plats

Luleå