LB°24 Medverkande

Måns Wrange

Monument, 1993, Måns Wrange. Luleåbiennalen 2020.

Måns Wrange (f. 1961, Åhus) är konstnär verksam i Stockholm och Oslo.

Folkets fiende – Ett fältarbete av Måns Wrange utspelas i realtid, varför filmen fortsätter att produceras under hela biennalens utställningsperiod, från trailer vid öppning till färdigt verk på biennalens sluthelg. Filmen utgör en del av projektet The Scandal Syndrome, som sedan 12 år tillbaka bedrivs av Wrange och litteraturforskaren Maria Karlsson. Tillsammans utforskar de fenomenen ”konstskandaler/konstkonstroverser” som symptom på den växande politiska och värderingsmässiga polarise- ringen i samhället som det senaste decenniet har blivit särskilt framträdande i det offentliga samtalet om konst och kultur. Dramat hämtar inspiration från klassiskt antropologiskt fältarbete såväl som dramaturgi från dokusåpor och TV-serier med me- lodramatiska inslag från operavärlden.

Ett tidigare verk i projektet visas också i biennalen: The Rashomon Project. Där följer Wrange projektet The Banned Image av konstkollektivet Vector som skulle ha visats i slutet på 2017 års upplaga av GIBCA men som mystiskt försvann strax innan sitt offentliggörande för publik. Filmen följer genom ett avancerat AI-baserat textanalysprogram, utvecklingen av de rykten och spekulationer som orerade på sociala medier om vad det färdiga verket The Banned Image skulle ha handlat om och om det blev stulet, vandaliserat eller censurerat.

Skulpturen Monument är en modiferad version av den klassiska svenska kaffeservisen Blå Blom med sex pipar på kaffekannan istället för en. Kaffet rinner genom kannan, ner i kopparna och därefter ner i en bassäng av kaffe där det via en pump tvingas upp igen genom kannan i en oändlig cykel. Verket ingår i projektet Godhetens estetik och politik som Måns Wrange arbetade med under åren 1991~99. Ett projekt som tar sin utgångspunkt i visionen om den svenska välfärdsstaten under 1930-talet där hemmet användes som både en metafor för ”det goda samhället” och som platsen för några av de mest grundläggande sociala reformerna där det vardagliga ”lilla livet” skulle rationaliseras och medborgarna fostras till att bli ”goda medborgare”, inte enbart genom politik utan också estetik.

Måns Wrange (f. 1961, Åhus) är konstnär verksam i Stockholm och Oslo.

Verk

Folkets fiende – Ett fältarbete, 2020~21
HD Video

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2

Verk

The Rashomon Project, 2017
HD Video

Verk

Monument, 1993
Kaffe, porslin, trä, plast, elektrisk pump

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2