LB°24 Medverkande

Linnea Axelsson

Linnea Axelsson (f. 1980, Porjus) är poet, författare och konstvetare verksam i Stockholm.

Den ena
Vad var det som hände här?
Den andra Här?
Den ena Här
Den andra Här har det hänt mycket

Fragment ur Välkommaskolan är ett spel för två kvinnoröster. De talar om en skola som håller på att rivas och en sjö där man av respekt ska förbli tyst. Tillsammans rör de sig runt frågor om vad människor gör mot jorden och varandra.

Linnea Axelsson (f. 1980, Porjus) är poet, författare och konstvetare verksam i Stockholm.

Som en del av Vävda sånger, i samarbete med Statens konstråd.

Verk

Fragment ur Välkommaskolan, 2020
Ett hörspel för två röster

Plats

Välkommaskolan, Malmberget
21.11–14.2