LB°24 Medverkande

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus arkiv: Förmödrarna Piraks, Segals och Klemetssons duodje skatter, 2022. Katarina Pirak Sikku, Luleå Konsthall. Fotograf Thomas Hämén.

Katarina Pirak Sikku är konstnär baserad i Jokkmokk.

Katarina Pirak Sikku återkommer i sina konstnärliga undersökningar till sin egen rika familjehistoria. Genom att berätta om och ta fasta på de enskilda liven och händelserna fångar hon en mångfald av mikrohistorier som speglar såväl samtida som historiska strukturer i samhället.

För Luleåbiennalen gör Katarina Pirak Sikku ett platsspecifikt verk i Luleå konsthall som kretsar kring den samiska slöjden, duodji, som har funnits som en levande tradition i hennes släkt. Pirak Sikku söker sig bortom en museal förståelse av duodji och ifrågasätter kategoriseringar som skapar skarpa uppdelningar mellan olika människor och uttryck, och dessutom påverkar hur det förflutna tolkas och blir bestämmande i förståelsen av samtida praktiker. Genom hennes sökande i den egna familjehistorien framträder andra perspektiv som handlar om göranden, platser och de liv som har levts här. Långsiktigt bygger hon genom denna konstnärliga forskning upp ett eget levande arkiv som inte utgår från bestämda kategorier.

Katarina Pirak Sikku är konstnär baserad i Jokkmokk. Pirak Sikku kommer från en släkt där konst som duodji har varit ett viktigt inslag, och hennes praktik inkluderar dessutom olika former av berättande. Pirak Sikku har en utbildning från Umeå konsthögskola, och har även studerat etnologi och det lulesamiska språket.