LB°24 Medverkande

Julia Rensberg

Guksie (Kåsa), 2022, Julia Rensberg

Julia Rensberg är från sydsamiska Ruvthen Sijte och uppväxt i Mora. Idag är hon bosatt och har sin verkstad utanför Jokkomokk.

Julia Rensberg deltar i Sameslöjdsstiftelsen Sámi Doudjis utställning Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation, som skildrar skapandet av duodji och hur denna process förhåller sig till specifika landskap och sammanhang.

Julia Rensbergs process utgår från hennes marker, som finns på sydsamiskt område, i samebyn Ruvhten Sijte i Härjedalen och i Norrbotten där hon nu bor. Marken är inte Rensbergs att utvinna resurser från – hon är en del av ett sammanhang genom vilket hon ärvt sin relation till vissa platser. När hon hämtar material som horn och vrilar gör hon det med respekt för naturens liv, och hon tar aldrig mer ämnen än vad som behövs i stunden. På Havremagasinet visar Rensberg en guksie och en naehpie.

Julia Rensberg är från sydsamiska Ruvthen Sijte och uppväxt i Mora. Idag är hon bosatt och har sin verkstad utanför Jokkomokk. Mellan åren 2017 och 2019 utbildade hon sig på Samernas utbildningscentrum. Hon har ett brett engagemang kring frågor som rör urfolksrätt och klimaträttvisa.

Tillsammans med Tomas Magnusson och Julia Rensberg producerar Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji utställning Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation. Här visas både objekt och skapandeprocessen, som till stor del handlar om att ta tillvara på naturens material och veta hur de ska formas. Utställningen är utformad för att förmedla kunskap som många inom det samiska samhället besitter, men som inte är lika vanlig utanför.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och riksorganisationen Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta duodji samt skapa kunskap kring och utveckla samiskt kulturarv.