LB°24 Medverkande

Jenni Laiti & Outi Pieski

Jenni Laiti & Outi Pieski, Ovdavázzit - Forewalkers, 2019 – pågående. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Jenni Laiti (f. 1981) & Outi Pieski (f. 1973) är konstnärer baserade i Sverige och Finland.

Visas på Konsthallen Kulturens Hus, Luleå

Ovdavázzit – Forewalkers, 2019 – pågående.
Målad, tjärad och täljd björk, textil, silkesband, mönstrade band, traditionellt vävda band, metallhållare och dekorativa mässingsringar.

Ovdavázzit – Forewalkers är en installation som skapats i samarbete mellan Outi Pieski och Jenni Laiti. Verket består av 37 trästavar som inspirerats av de samiska vandringsstavarna och har placerats i två slingrande rader för att åskådliggöra vägen genom Luleå Konsthalls övre utställningsdel. Varje stav är ett unikt hantverk med snidade märken och olika former av handtag, var och en kantad av tunt tyg. Som en hyllning till konstnärernas samiska förfäder och deras föregångare blir installationen en dialog mellan duodji, traditionellt samiskt hantverk, och samtidskonst. Verket följer en holistisk förståelse av duodji som en hantverkstradition och nedärvt kunnande om social tillhörighet som förmedlar kunskaper om samiskt liv.

I det nordsamiska språket finns över 320 synonymer för att vandra, vilket vittnar om en lång nomadisk tradition hos urfolket samerna. I Ovdavázzit blir vandringen en motvikt till hänsynslös gränsdragning och en handling för självbestämmande.

Ovdavázzit – Forewalkers blir ett inslag i debatten kring landrättigheter, framförallt kring det lokala motsåndet som det samiska folket möter i försöken att bevara sitt ursprungliga område. Framväxten av koloniala nationalstater runt om i världen under det senaste decenniet har ett starkt inflytande på dagens geopolitiska klimatet. Strävan efter nationsbyggande processer för att tillämpa enhetliga och kollektiva kulturer har bidragit till splittringen av olika samhällen som kämpat med pågående utmaningar kring att tillhöra en identitet skapad av majoritetssamhället och samtidigt hitta utrymme för att upprätthålla sin egen.

Företag inom markförvaltning har påverkat både det samiska folket och ekosystemen i Sápmi, och dess aktiviteter stör inte sällan viktiga aktiviteter och överlevnadspraktiker som renhållning, fiske och duodji. I tider av flerfaldig kris, är ursprungsbefolkningars självstyre och det liv som sker på marken, av marken och för marken, ett sätt att både överleva och blomstra. Forewalkers påminner om att vandringen följer markens takt – och att vi inte alltid behöver gå snabbare än så.

Čiskke-Jovsset Biret Hánsa Outi, Outi Pieski (f. 1973, Sápmi/Finland) är en samisk bildkonstnär baserad i Ohcejohka/Utsjoki i Finland. Pieskis arbete kombinerar hantverkstraditioner som kroppsliga och familjära vokabulärer för att återuppta generationsöverskridande samtal om det samiska folket inom diskurser i Sápmi.

Outi Pieski har en master i fri konst från Bildkonstakademin i Helsingfors, FI. Tidigare utställningar inkluderar Tate St Ives, UK (2024), Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), SE (2023), Gropius Bau, GE (2022), Bonniers Konsthall, SE (2022), the Biennale of Sydney, AU (2022), Gwangju Biennale, KR (2021), och den 58:e upplagan av Venedigbiennalen, IT (2019).

Gánddáš-Sámmol Leinná Mihku Ilmára Jenni Unni Áile, Jenni Laiti (f. 1981, Sápmi/Finland) är en konstnär baserad i Jokkmokk, som arbetar med installationer och performancekonst. Hennes arbeten fokuserar på avkolonisering, klimatförändringar, samisk doudji och de arktiska urfolkens överlevnad. Laitis arbeten blandar konst och aktivism, doudji och community art.

Jenni Laiti är duojár, urfolksaktivist och en förespråkare inom klimaträttvisa. Hon har aktivt engagerat sig i samiska sammanslutningar, förespråkat samiskt självbestämmande och lokalt styre med betoning på ett engagemang för att skapa alternativa framtider.