LB°24 Medverkande

Iris Smeds

Verklighetens larv, 2020, Iris Smeds. Luleåbiennalen 2020.

Iris Smeds (f. 1984, Härnösand) är konstnär född och verksam i Stockholm.

En stor larv kryper ut ur en brödlimpa som angripits svårt av ett grönaktigt mögel. En tår faller ned från ögat i larvens lätt mänskliga ansikte. Den har en penna i handen att skriva eller teckna med. Men vem är denna larv? Vart är den på väg, och varför känner vi både avsmak och sympati inför scenen som utspelar sig? Iris Smeds, som med performance och skulptur undersöker frågor kring värde och arbete, utforskar i det nyproducerade verket Verklighetens larv konstens funktion och villkor.

I larvens skepnad framträder konstnären såväl som varan, producenten och konsumenten, med larven och brödet som aktörer i en metaforik som sträcker sig från verklighetens brödjobb till brödets roll som statusmarkör i samtidens kulturella system. När bröd tycks stå för både bild och materiell verklighet avtecknar sig en hierarki där världen bestäms av sin avbild. I detta spel är realiseringen av degens potential en känslig process där den sköra jästsvampen hotas av möglets aggressiva fungus och där larven alltid riskerar att bränna antingen sig själv eller brödet under bakningen. Kritik och lek sammanförs till en kombinerad förmåga att ljuga och drömma i Verklighetens larv, där den illojala larven trots sin sårbarhet kan utöva en subversiv makt när den med list kontrollerar bilderna av världen.

På Luleå konsthall visas också 0–9 Bye (a bugs life). Verket består av en skulpterad mantel i rosa satin med siffrorna 0~9 uppradade. Att räkna livet i siffror är en typ av dubbel handling: man kan räkna ned till dödens slutpunkt eller så kan man räkna tiden i ett försök att besvärja sig mot döden, ett sätt att prova att kontrollera tiden genom att räkna den. På så vis infogas livet i ett slutet system. Siffrorna kan bli vad som helst (en allegori för livet och döden) men de fortsätter också alltid vara siffror. 0~9 och sen dör man. Konstnären minns besvikelsen från barndomen i vetskapen om att det inte fanns fler siffror. Manteln liknar fjärilen som efter förpuppningen nått till livets slutpunkt.

Iris Smeds (f. 1984, Härnösand) är konstnär född och verksam i Stockholm.

0–9 Bye (a bugs life), 2018~2019, Iris Smeds. Luleåbiennalen 2020

Verk

Verklighetens larv, 2020
Tyg, frigolit, silikon, nylonstrumpa, kartong

0–9 Bye (a bugs life), 2018~2019
Skumgummi, satin, akryl, rep

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2