LB°24 Medverkande

INTERPRT

Colonial Present: Counter-mapping the Truth and Reconciliation Commissions in Sápmi, Helsinki Biennial, 2023. Foto: INTERPRT

INTERPRT är en tvärdisciplinär arbetsgrupp som arbetar för att avslöja miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till utvinningsindustrier.

INTERPRT består av arkitekter, forskare, inredningsarkitekter och utvecklare. I samarbete med internationella jurister, organisationer inom det civila samhället, journalister och forskare verkar de för att sammanställa bevismaterial, försvarsvideos, onlineplattformar och utställningar för att bekämpa orättvisor över världen. Som en icke-statlig organisation baserad i Norge, strävar INTERPRT efter miljörättvisa genom rumsliga och visuella undersökningar med syfte att avslöja miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till utvinningsindustrier, markrofferi, kärnvapenprov och världskonflikter.

Tidigare samarbeten inkluderar Forensic Architecture, International Lawyers for West Papua, Princeton Science and Global Security, Global Diligence, London Mining Network, Deep Sea Mining Campaign, Office for Contemporary Art, NO, Centre for Contemporary Art, SG, Biennale Warszawa, PL, Museum of Modern Art, Warszawa, PL, samt Arts Catalyst, UK.

Under Luleåbiennalen 2024 representeras INTERPRT av:

Nabil Ahmed (f. 1978, Dhaka, Bangladesh) är grundare och vice direktör för INTERPRT. Ahmed är professor på Kunstakademiet i Trondheim, och vid fakulteten Architecture and Design at Norwegian University of Science and Technology, NO, leder han projektet “Climate Rights: Designing Visual Evidence for Climate Cases”, finansierat av Norges forskningsråd, och sitter även i den rådgivande nämnden för Stop Ecocide International.

Olga Lucko (f. 1985, Riga, Lettland) är arkitekt och vice direktör för INTERPRT. Lucko utvecklar innovativa visuella och rumsliga metodologier och är teknisk ledare för INTERPRTs undersökning som ifrågasätter de estetiska, politiska och rättsliga utmaningar som uppstår genom miljöförstöring över tid och rum. Lucko har arkitektexamen från School of Architecture at London Metropolitan University, UK.

I INTERPRT ingår även Esther Breslin, Filip Wesolowski, Tiago Patatas och Prerna Bishnoi.

Med stöd av

Design og Arkitektur Norge (DOGA)