LB°24 Medverkande

Ingela Ihrman

Inre vind, 2018, Ingela Ihrman. Luleåbiennalen 2018.

Ingela Ihrman (f. 1985 i Kalmar) är konstnär verksam i Malmö.

I en dagboksanteckning tillägnad tankar om tarmen skriver Ingela Ihrman om floran i havet och floran i magen och om hur tarmtången (Ulva intestinalis) för henne fungerar som länk mellan dem – en slipprig väg tillbaka ner i vattnet till de alger som har förmågan att binda solens energi så andra livsformer kan tillgodogöra sig den. Det handlar om att vara ett landskap och vara i landskap; om bukfett och råolja – jordens och kroppens lagrade energi. Verket är början på en längre konstnärlig undersökning som utgår från magen – en öm punkt, och Luleåbiennalen utgör med Inre vind dess andra avsats. Från alg- och sjögrässtudier vid kosteröarna i Bohuslän och en påbörjad relation med permakulturella aktiviteter på platsen, fortsätter projektet nu in i en visualiserande fas där tarmtången ges skulptural form i hängande och utbredande kroppar. Verket kan ses som ett konstnärligt sökande efter ett nytt förhållningssätt till både kroppen och jorden, där vi uppmuntras att lyssna till tarmen och låta magen ta plats. Ihrman öppnar upp tankarna om oss som bärare av en mikroskopisk oändlighet: ”Magen är som kosmos. Båda är omöjliga att greppa, trots att magen finns i oss och vi finns i kosmos”.

I likhet med Ihrmans tidigare verk kanaliseras den svårgreppbara naturen genom den egna kroppen. Arbetet kan relateras till ”dark ecology”, ett begrepp som syftar på alla de naturens processer som försiggår i det dolda, i mikroskopisk storlek, i mörker, i djupa avsatser, i det motbjudande? Som motsats till den gröna idealiserade natur som människan lärt sig att förhålla sig till, alltid med sig själv i händelsernas centrum, skiftar den mörka ekologin perspektiven.

Under Nattfestivalen Korpilombolo deltar Ingela Ihrman även med sitt performance Nattens Drottning den 1 december 2018. Nattens drottning är ett performance som iscensätter blomningen av en speciell kaktus. Under Nattfestivalen bjuds publiken in att beskåda den korta sällsamma akten pågå. Nattens drottning (Selenicereus grandiflorus) är en kaktusart som tidigare var en vanligt förekommande inomhusväxt i Sverige. Dess knoppar öppnar sig sent på kvällen och blommar sedan bara över en natt (ibland kan det dröja flera år mellan tillfällena och händelsen är oförutsägbar). Under blomningen sprids en doft som påminner om apelsin-blommor eller vanilj. Ingela Ihrmans konstnärskap präglas av ett intresse för etnobiologi, vetenskapen om människans relation till naturen och vilka historier, egenskaper och mytbildningar som vi på den projicerar. Hennes konstnärliga metod är på en gång poetisk, absurd och eftertänksam. Enligt traditionen är Nattens drottnings blomningstillfälle en händelse att samla sina grannar kring. I takt med mörkrets inbrott och ljusets återkomst skapas en kollektiv situation för att ta del av utslagning och vissnande. Natten blir här ett rum för magin att uppstå i, och blomningen en komprimerad livscykel att betrakta.

Ingela Ihrman (f. 1985 i Kalmar) är konstnär verksam i Malmö.

Tack till Malmö Konstmuseum.

Verk

Inre vind, 2018
Nyproducerat verk

Plats

Galleri Syster, Luleå
17.11.2018–17.2.2018

Verk

Nattens drottning, 2009/2018

Plats

Medborgarhuset, Korpilombolo
1.12.2018