LB°24 Medverkande

Filipa César & Louis Henderson

Sunstone, 2018, Filipa César & Louis Henderson. Luleåbiennalen 2018.

Filipa César (f. 1975 i Porto) är konstnär verksam i Berlin. Louis Henderson (f. 1983 i Norwich) är konstnär verksam i Paris och Berlin.

Cabo de Roca är Europas västligaste punkt. Här ”där marken slutar och havet börjar” ligger Portugals mest avlägsna fyr, utifrån vilken Sunstone tar sin början. Filmens berättare är fyrvaktaren Roque Pina, som tar oss med på en associativ resa genom navigationshistorien, via fysikern Augustin-Jean Fresnel som under 1820-talet utvecklade en ny optisk teknologi som fick fyrljuset att lysa skarpare och nå ut på flera mils avstånd. Filmen spårar Fresnels fyrlinser från dess produktion till utställandet av dem i ett museum för fyrtorn och navigationssystem. Linsen plockas ut från fyrens mekaniska konstruktion och studeras som objekt, två händer vrider det massiva glasföremålet mot solen, linsen sprider sitt sken men fördunklar samtidigt seendet. Fyrens symbolik är mångbottnad, som ljusbärare på det mörka havet, kopplad till optikens möjligheter och upplysningens ideal om vetenskaplig utveckling. Men även som möjliggörare av en expansiv militär sjöfart, sammankopplad den koloniala ockupationen av andra kontinenter och de kapitalistiska framgångar som det förde med sig för Europa. ”Vi behöver en fyrarnas filosof” förkunnar filmens berättare.

Förhållandet mellan vision och kunskap, ljus och upplysning, undersöks i Sunstone genom linsen av optisk teknik, 3D CGI-bild och 16 mm analog filmografi. Konstnärerna Filipa César och Louis Henderson möts här i sitt intresse för fiktiva dokumentärer och alternativa berättarmetoder. Genom filmen följer vi ett abstrakt samtal om navigations- system och kolonialismens design, där våra moderna digitala satellitsystem, med GPS som främsta exempel, på en gång guidar och övervakar oss. Navigationssystem som har utvecklats av militären både ger och manifesterar makt. Den som styr över kartan styr nämligen också över framtiden.

Filipa César (f. 1975 i Porto) är konstnär verksam i Berlin.
Louis Henderson (f. 1983 i Norwich) är konstnär verksam i Paris och Berlin.

Sunstone, 2018, Filipa César & Louis Henderson. Luleåbiennalen 2018.

Verk

Filipa César & Louis Henderson, Sunstone, 2018

Plats

Galleri Syster, Luleå
17.11.2018–17.2.2018