LB°24 Medverkande

Eveliina Sarapää

Eveliina Sarapää, Buođđu, 2024. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Eveliina Sarapää (f. 1976, Oulu, Finland), arkitekt och med samiska rötter i Ohcejohka, bor och verkar i Helsingfors.

Sarapää är specialiserad i krävande renoveringar och ombyggnader, träarkitektur och samisk arkitektur. Hennes mål är att väcka ett bredare samtal om samisk arkitektur i Finland genom sitt arbete och att uppmärksamma behovet av arkitekturens avkolonisering baserat på samisk kunskapsteori inom arkitektur.

Visas på Konsthallen Kulturens Hus, Luleå

Buođđu, 2024
4 strukturer i furu, video.

Buođđu är en installation av Evelina Sarapää, inspirerad av buođđu (fiskedämning) som hennes morfar byggde varje vår i Deatnu / Tärnaälv för att fånga lax. Konstruktionen av dessa traditionella barriärer är kunskap som ärvts ned genom generationer. Kunskapväsentlig för samiska seder och avgörande för familjers överlevnad.

Sarapää fick aldrig möjligheten att bygga dessa fördämningar med sin morfar men har alltid varit förundrad över hur dessa strukturer kunde stå emot de starka strömmarna från vår till höst. Hon har intervjuat släkt och genomfört efterforskningar med hjälp av litteratur, gamla foton och teckningar för att kunna utforma en samtida version av dessa strukturer som är relevanta för en modern samisk kultur. Strukturerna i utställningen är gjorda av bearbetad tall med eleganta träfogar som gör att de trebenta stativen med tillhörande sittlavar kan nedmonteras och återuppbyggas som flexibla och multifunktionella strukturer som kan användas som samlingsplats på olika samiska event.

Denna installation bär på kulturell betydelse eftersom älven och dess laxar var ett viktigt arv hos det samiska folket längs Deatnu, som i samhället Ohcejohka i Finland varifrån Sarapääs familj härstammar. Det traditionella samiska sättet att leva i detta område är idag hotat eftersom fiske har förbjudits i Deatnu de senaste åren, vilket omöjliggör fortsatt generationsöverskridande kunskapsöverföring kopplat till platsen och dess historiska betydelse.

Den utställda Buođđu samlar inte bara Sarapääs minnen och hennes familjs berättelser utan visar också olika perspektiv på samisk arkitektur. Genom inspelade bidrag från samiska arkitekter visas även tanken om en samisk arkitekturorganisation, Sámi Architecture Association.

Eveliina Sarapää är arkitekt och har specialiserat sig på renoveringar och omvandlingar av byggnader, träbyggnationer och samisk arkitektur. Hennes målsättning är att inleda samtal i Finland om samisk arkitektur och avkolonisering av arkitektur utifrån samisk kunskapsteori om arkitektur. Sarapää studerade arkitektur på Helsingfors Tekniska högskola och på Oslo School of Architecture and Design. 2020 grundade hon arkitektkontoret Sarapää Oroza Hartiala Architects (SOHA), som utforskar hur befintliga byggnader kan användas eller återanvändas istället för att rivas. SOHA verkar för renoveringar och omvandlingar av befintliga och skyddade byggnader, samt omsorgsfullt införande av nya byggnader inom existerande stadsstrukturer.

Sámi Architecture Association

Med bidrag av Eveliina Sarapää, Jenni Hakovirta, Joar Nango, Johanna Minde, Karin Wilstrand, Magnus Antaris Tuolja, Tone Berge.

Tankar om en samisk arkitekturorganisation har tidigare dykt upp bland samiska arkitekter i samtal initierade av den samiska arkitekten Joar Nango, men någon sådan organisation finns dock ännu inte. Projektet Sámi Architecture Association, organiserat av Evelina Sarapää, avser att återuppta dessa samtal och föra samman samiska arkitekter och andra berörda för att gemensamt tänka kring möjligt innehåll, roller och strukturer inom en sådan organisation.

Detta initiativ har som syfte att främja kollektivt utbyte, ömsesidigt lärande och samverkan bland samiska arkitekter och andra berörda. Vidare strävar initiativet efter att samla och skapa idéer kring hur kulturella, sociala och rumsliga samiska perspektiv om arkitektur kan samla ett ökat erkännande inom en vidare arkitektonisk diskurs och påverka pågående omvandlingar av de naturliga och byggda miljöerna i och utanför Sápmi.

Utställningen innehåller vittnesmål från samiska arkitekter från hela Sápmi som svarat på frågor ställda av Sarapää. Denna förfrågan har bidragit till reflektioner kring den samiska arkitekturen, rollen för samiska arkitekter och vad en samisk arkitekturorganisation skulle kunna symbolisera och genomföra.

Med stöd av

Färgfabriken