LB°24 Medverkande

Chto Delat?

*Perestroika Songspiel. Victory over the Coup*, konstnärskollektivet Chto Delat?, Luleåbiennalen 2020

Konstnärskollektivet Chto Delat? [Vad bör göras?] bildades 2003 i St. Petersburg i Ryssland och består av en arbetsgrupp av konstnärer, kritiker, filosofer och författare från St. Petersburg, Moskva och Nizhny Novgorod.

I Perestroika Songspiel. Victory over the Coup befinner vi oss mitt i ett centralt skede under den sovjetiska perestrojkan, efter segern över den kupp som ämnade återställa sovjetkommunismen, den 21 augusti 1991. Just denna dag, full av oövertäffat folkligt uppbåd, verkade det som om demokratin slutligen vunnit i det nya Ryssland, och att folket själva skulle kunna bygga upp ett rättvist samhälle från grunden.

Verket är uppbyggt likt ett antikt drama: dess persongalleri består av en kör och fem hjältar. Hjältarna är typiska karaktärer alstrade under denna era, var och en med sin specifika vision om hans eller hennes roll i historien: en demokrat, en affärsman, en revolutionär, en nationalist och en feminist. De agerar och de drömmer. De analyserar sina handlingar och sin plats i systemet, och sina visioner för Rysslands ännu outstakade politiska väg. Kören, det personifierade historiska medvetandet, kommenterar situationen och hjälper oss att läsa mellan raderna. Kören fäller moraliska utlåtanden om våra hjältar och förutspår deras framtid, som om den betraktade handlingen från nutiden.

Filmen analyserar den specifika sammansättning av krafter och idéer som var verksam under detta ytterst avgörande historiska skede. Den kritiserar på samma gång en politisk naivitet som visar oss det svåra i att enas kring en gemensam framtid. I sina Songspiels återupptar Chto Delat? metoder Bertolt Brecht utvecklade i sina episka pjäser, och skapar på så vis en samtida form av dialektisk film.

Konstnärskollektivet Chto Delat? [Vad bör göras?] bildades 2003 i St. Petersburg i Ryssland och består av en arbetsgrupp av konstnärer, kritiker, filosofer och författare från St. Petersburg, Moskva och Nizhny Novgorod.

Verk

Perestroika Songspiel. Victory over the Coup, 2008
HD Video
26 min

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2