LB°24 Medverkande

Charlotte Posenenske

Charlotte Posenenske (1930, Wiesbaden–1985, Frankfurt). Luleåbiennalen 2020.

Charlotte Posenenske (1930, Wiesbaden–1985, Frankfurt).

Charlotte Posenenske (1930–1985) var en konceptuell konstnär och sedermera sociolog verksam i Tyskland. Hon påbörjade sin konstnärliga karriär efter Andra världskrigets slut och ägnade sig först åt måleri men vände sig i sextiotalets början alltmer mot ett konceptuellt arbetssätt. Under sin korta men högst produktiva karriär konstruerade hon ett antal serier, i olika material och former, alla tänkta att kunna reproduceras i oändlighet. Hennes verk utmärks av sin radikalt öppna och obundna natur. Serie D, som visas i olika skepnader på Luleå konsthall och Havremagasinet, tillkom år 1967 och blev hennes sista. Serien består av sex olika delar, så kallade fyrkantsrör, vars form baseras på industriella principer såsom geometri, standardisering och massproduktion.

Posenenskes avsikt var att seriernas delar skulle kunna sättas ihop fritt. Med andra ord kan varje verk anpassas efter rum eller situation och utmanar på så vis frågan om upphovsrätt och individuellt konstnärskap. Posenenske föreställde sig att en curator, intendent eller till och med betraktare skulle sammanfoga och ändra en installation utifrån hans eller hennes egna kriterier, vilket innebär att konstnären överlåter en del av sin auktoritet åt andra.

Genom att sälja sina verk osignerade, i oändlig upplaga och till självkostnadspris infiltrerade och kapade hon konstmarknadens kapitalistiska mekanismer. Hon föreställde sig konsten som en social och gemensam handling tillgänglig för en bred publik, snarare än något skapat av individer för individer. Posenenske utvecklade ett slags massproducerbar minimalism som via sitt omfamnade av enkla geometriska former, repetition och industriell tillverkning förkastade etablerade formella och kulturella hierarkier.

Från att ha sökt besvara 1960-talets trängande socioekonomiska frågor förkunnar hon, i samband med 1968:s politiska händelser, konstens oförmåga att påverka viktiga sociala problem och överger sin konstnärliga karriär. Istället vänder hon sig till sociologin och specialiserar sig på arbetsrätt och industriella arbetsprocesser. I detta fält, även i nära förbindelse med fackföreningsrörelsen, är hon verksam fram till sin död 1985.

Charlotte Posenenske (1930, Wiesbaden–1985, Frankfurt).

Verk

Serie D, 1967
Plåt

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2

Verk

Serie D, 1967
Plåt

Plats

Havremagasinet, Boden
21.11–14.2