LB°24 Medverkande

Berits halmmuseum

Halmslöjd från Berits halmmuseum på Havremagasinet, fotograf Thomas Hämén.

Berits halmmuseum inryms i ett rum på Sörbyn Sundsnäs hembygdsgård där besökare kan ta del av arbeten av slöjdaren Berit Berin.

Sörbyn Sundsnäs hembygdsgård ligger i Sörbyns gamla skola. Här finns objekt som berättar om byns och bygdens historia. Föremålen vittnar om utbildning och jordbruk från förr och berättar om hur marken brukades innan jordbruket sköttes med hjälp av stora maskiner.

Berits halmmuseum inryms i ett av hembygdsgårdens rum där besökare kan ta del av arbeten av slöjdaren Berit Berin. I Luleåbiennalen visas ett mindre urval av slöjdföremål från samlingen, som innehåller både traditionellt dekorativa föremål och mer skulpturala objekt. På Havremagasinet går det att se ett urval av takkronor och mindre halmskulpturer som gestaltar vävning och tillverkning av lin.

Berit Berin är född och uppvuxen i Sörbyn och bor idag i Boden. Hon lärde sig halmslöjd på Halmens hus i Bengtsfors och kom därefter att vara aktiv som halmslöjdare i både Hälsingland och Norrbotten.