LB°24 Medverkande

Anja Örn

Till minnet av en älv, 2018, Anja Örn. Luleåbiennalen 2018.

Anja Örn (f. 1972 i Stockholm) är konstnär verksam i Luleå.

Kraften från fallande vatten är oändlig, och dessutom reglerbar. Norra Sveriges rikedom på vatten i rörelse är det som gjort landet till ett av världens främsta i fråga om andel ren, utsläppsfri energi. Men det har ett pris. Under det tidiga 1900-talet började älvarna byggas ut i industriell skala. De naturliga rörelserna manipulerades med fördämningar och enorma betongdammar. Såväl djurliv som människors livsrum förändrades, försvann eller förstördes. Heliga platser röjdes med hjälp av moderna maskiner undan. Vem minns det vattenfall som stängts av, den fors som tystats? Konstnären Anja Örn lever i närheten av Lule älv – en älv med svindlande mängder vatten som en gång i tiden forsade fram. Kartor ritas ständigt om utan att lämna ett spår av vad som där en gång fanns.

I Till minnet av en älv vänder sig Örn till konsthistorien för att hitta dokumentation av de försvunna vattendragen, bara där finns bilderna av dem bevarade. Men vilka var det som porträtterade älven, vems blick blir till vårt gemensamma minne? Sekelskiftets konstnärer reste till Sápmi och avbildade de mäktigaste forsarna och vattenfallen. Den konstnärliga representationen fungerade som ett nationellt verktyg av sin tid, men också som ett sista minnesarkiv. I Stockholm, på Nationalmuseum och Nordiska museet, finns konst och fotografier av bl a Axel Sjöberg, Helmer Osslund, Olof Hermelin och Fritz von Dardel. Här finns också Lotten von Dübens fotografier. Hon reste tillsammans med sin man till norra Norrland för att dokumentera regionen och dess befolkning. Det var med en kolonial blick de samlade sin kunskap, i en tid då övergrepp förbisågs för ett ”högre syfte”. Men von Düben riktade också kameran bort från människorna, mot landskapet för att med stereokamera skapa tredimensionella bilder av vattenfallen. I hennes bilder finner Örn en ingång som skiljer sig från de sublima naturskildringarnas storslagenhet. De konsthistoriska verken, exkursioner till de tystade vattenfallen och studier av samtida forskning och kartläggningar av sjöfall i norr, begrundas i Örns verk genom en film och skulpturer av imaginära forsar.

Anja Örn (f. 1972 i Stockholm) är konstnär verksam i Luleå.

Tack till Berta Morata på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (LTU) och KKV Luleå

Verk

Till minnet av en älv, 2018
Nyproducerat verk

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018