LB°24 Medverkande

Aage Gaup

Aage Gaup, Luleåbiennalen 2020

Aage Gaup (f. 1943, Børselv) är konstnär och scenograf verksam i Karasjok.

Aage Gaup har varit verksam som konstnär och scenograf sedan det tidiga 70-talet. Gaup var medlem av den legendariska Masi-gruppen vilken var föregångare till det Samiska konstnärsförbundet som bildades 1979, som sedermera etablerade Sámi Dáiddaguovddáš år 1986.

På Välkommaskolan visas en serie verk Gaup gjorde särskilt för utställningen Gammalt språk – nya former och flyktingar, 2018, på Sámi Dáiddaguovddáš [Samiskt centrum för samtidskonst] i Karasjok, Norge. I installationen, som utgörs av stora träskulpturer, manifesterar Gaup sitt intresse för ett visuellt språk, som till exempel hittas bland symbolerna på Nåjdernas trummor. Symbolerna har antagit en tredimensionell form och språket utgör en fjärde dimension.

Kolteckningarna baserar sig på teckningar Aage Gaup fann då han städade ur sin mors dödsbo. Teckningarna illustrerar moderns och Gaups flykt till Áiterohtu under Andra världskriget, där Gaups morföräldrar bodde i sina kåtor. Tyskarna hann dock ikapp mor och son och de tvångsdeporterades till södra Norge. De små teckningarna fanns på baksidan av några julkort och på ett kalenderblad, som flyktiga bevis över ett gömt trauma.

Många av Aage Gaups arbeten relaterar till samisk mytologi eller den samiska erfarenheten, men i dem finns också ofta en universell infallsvinkel som tar ställning för förtryckta folk världen över. Traditionella samiska kunskaper om både träslöjd och snickeri i större skala kommer till uttryck i skulpturen, som är snidad ur Mangroveträ. Denna passiva krigsapparat är på samma gång hotfull och löjlig, en bildstod över den patriarkala fåfängans meningslöshet. Skulpturen Sleeping War Machine gjordes i Maracaibo, Venezuela, som del av utställningsprojektet Maya, Sami, Barí, Wayúu, Yukpa, Añú, Arte Contemporáneo på inbjudan av Centro De Arte De Maracaibo Lía Bermúdez, där flera urfolkskonstnärer från Venezuela, Guatemala och Sápmi medverkade.

Som en del av Vävda sånger, i samarbete med Statens konstråd.

Verk

Johtin / Reisen, 1989
Trä, rot, renskinn

Lihkuhisvouhta; Lihkku; Biegg-oimmoš; Biegg-oimmoš; Bahádahkki, 2018
Trä
Bearráigeahčči, Báhtareaddjit, Boddu, 2018
Kolteckning på målat trä

Del av installationen Dološ giella – ođđa hápmi ja báhtareaddjit (Gammelt språk – ny form og yktninger)

Plats

Välkommaskolan, Malmberget
21.11–14.2 2020

Verk

Sleeping War Machine, 2003
Mangroveträ

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2 2020