LB°22 Utställningar

ARKIV

Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok (Norge)

Installation Gulahallan ja birgen, fotograf Karl-Oskar Gustafsson

Gulahallan ja birgen är en utställning av och med Berit Kristine Andersen Guvsám, Gunvor Guttorm, Laila Susanna Kuhmunen. Utställningen är resultatet av ett tvåårigt samarbete inom ramen för projektet AIDA, Arctic Indigenous Arts and Design Archives - ett arkiv med material från enskilda utövares praktiker.

Berit Kristine Andersen Guvsám, Gunvor Guttorm och Laila Susanna Kuhmunen har i arbetet med utställningen fört en dialog med det insamlade materialet i arkivet.

Utställningens titel Gulahallan ja birgen har associationer till hållbarhet, en tematik som gruppen återkommit till i sin process. Gulahallan översätts ofta som ”kommunikation” som i utställningen handlar om det interpersonella men också dialogen med naturen och det fysiskt materiella. Birgen som i vid mening kan översättas till ”att klara sig” kan kopplas till gruppens undersökningar av både synsätt på och användning av material tillsammans med förvaltningen av den kunskap som förmedlas genom AIDA-arkiven. Som en av gruppens många gemensamma utforskningar som inkluderat hållbara sätt att förhålla sig till naturen grävde de fram och slöjdade med rötter. Relationen till markerna blev konkret och samtidigt metaforisk genom förståelsen för sina traditioner, historia.

I Luleåbiennalen 2022 visas även en film där de reflekterar över processen, både i utställningsrummet hos Galleri Syster och digitalt här via Läranderummet.

Med: Berit Kristine Andersen Guvsám, Gunvor Guttorm, Laila Susanna Kuhmunen.