LB°22 Program

ARKIV

Seminarium: Det är mitt språk – även om jag inte kan det

Assimileringspolitiken som initierades i Sverige under 1800-talet fick konsekvenser för människor som generationer senare inte är överspelade. Den språkliga försvenskning som då inleddes påverkar fortfarande situationen för meänkieli, ett av Sveriges minoritetsspråk, och livsvillkoren för dem som relaterar till språken.

I samhället idag finns ett nyvaknat intresse hos den yngre generationen att återta det förlorade språket men vägen dit är full av hinder och utmaningar. Det berättar de som själva gått in för att revitalisera den egna kulturens språk.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven från regeringen. I uppdraget ingår att granska händelser under 1800- och 1900-talen. Kommissionen ska ta reda på vad som hände, varför det kunde hända och vem som var ansvarig för att det kunde hända. Resultatet från granskningen ska användas för att utveckla den svenska minoritetspolitiken.

Seminariet visades via livestream på Luleåbiennalens Youtube-kanal. Är du intresserad av att veta mer om seminariets innehåll går det att läsa programmet här.

  • VadLäranderummet
  • När31 Okt
  • Tider09.30-15.30