LB°22 Program

ARKIV

Film: Gulahallan

Installation Gulahallan ja birgen, fotograf Karl-Oskar Gustafsson

Premiärvisning av filmen om Gullahallan ja birgen - en utställning av Berit Kristine Anderson Guvsám, Gunvor Guttorm och Laila Susanna Kuhmunen. Filmen visas här på hemsidan.

Filmen GULAHALLAN speglar processen med utställningen Gulahallan ja birgen som är resultatet av ett tvåårigt samarbete inom ramen för projektet AIDA, Arctic Indigenous Arts and Design Archives – ett arkiv med material från enskilda utövares praktiker. Berit Kristine Andersen Guvsám, Gunvor Guttorm och Laila Susanna Kuhmunen har i arbetet med utställningen fört en dialog med det insamlade materialet i arkivet. I Luleåbiennalen visas en film där de reflekterar över processen.

Utställningens titel Gulahallan ja birgen har associationer till hållbarhet, en tematik som gruppen återkommit till i sin process. Gulahallan översätts ofta som ”kommunikation” som i utställningen handlar om det interpersonella men också dialogen med naturen och det fysiskt
materiella. Birgen som i vid mening kan översättas till ”att klara sig” kan kopplas till gruppens undersökningar av både synsätt på och användning av material tillsammans med förvaltningen av den kunskap som förmedlas genom AIDA-arkiven.

Som en av gruppens många gemensamma utforskningar som inkluderat hållbara sätt att förhålla sig till naturen grävde de fram och slöjdade med rötter. Relationen till markerna blev konkret och samtidigt metaforisk genom förståelsen för sina traditioner, historia.

Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš (SDG), Karasjok Norge grundades 1986, och är det ledande internationella centret för samtida samiska konstnärer.

Berit Kristine Andersen Guvsám är idag verksam i Kautokeino och har en masterexamen från Sámi allaskuvla. Inom duodji arbetar hon med material som textil och skinn.

Gunvor Guttorm är professor i doudji på Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences i Kautokeino. Hon är också en aktiv utövare av duodji samtidig som hon skriver om duodji som praktik och dess plats i det samiska samhället.

Laila Susanna Kuhmunen arbetar med duodji från olika utgångspunkter. Det utforskande och experimentella arbetet äger rum på House of Duodji som är baserat i Jokkmokk.

GULAHALLAN, film av Karl-Oskar Gustafsson.

  • VadLäranderummet
  • När03 Nov