LB°22 Partners

ARKIV

Norrbottens Föreningsarkiv

Norrbottens Föreningsarkiv är en organisation där alla verksamma föreningar i länet är välkomna att bli medlemmar. Nedlagda föreningars handlingar kan doneras utan kostnad.

I arkiven finns material från 1800-talet och framåt. Här förvaras över 3 000 föreningsarkiv. De kommer från bland annat arbetar-, nykterhets-, idrotts- och väckelserörelserna. Norrbottens Föreningsarkiv bildades 1965 under namnet Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten.