LB°22 Medverkande

ARKIV

Tomas Magnusson

Guksi (Kåsa), 2022, Tomas Magnusson

Tomas Magnusson är baserad i Mörsil där han arbetar som samisk slöjdare med trä, horn och skinn som material med utgångspunkt i sydsamiska traditioner.

Tomas Magnusson deltar tillsammans med Julia Rensberg i Sameslöjdsstiftelsen Sámi Doudjis utställning Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation, som skildrar skapandet av duodji och hur denna process förhåller sig till specifika landskap och sammanhang.

Magnusson skapar sin slöjd ur material han hämtar från de Jämtländska markerna i sin omgivning. Formerna och hållbarheten som finns i materialen intresserar honom. Kåsan kommer från en vril – en knölformad utväxt på ett träd där fibrerna ändrat riktning och istället för att gå lodrätt går åt olika håll vilket gör materialet extra hårt och det som slöjdas ur vrilensärskilt hållbart. Magnusson är också intresserad av träfibrernas mönster som i sin tur ger kåsan ett mönster.

Tomas Magnusson är baserad i Mörsil där han arbetar som samisk slöjdare med trä, horn och skinn som material med utgångspunkt i sydsamiska traditioner. Han utbildade sig mellan åren 1998 och 2000 på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

Tillsammans med Tomas Magnusson och Julia Rensberg producerar Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji utställning Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation. Här visas både objekt och skapandeprocessen, som till stor del handlar om att ta tillvara på naturens material och veta hur de ska formas. Utställningen är utformad för att förmedla kunskap som många inom det samiska samhället besitter, men som inte är lika vanlig utanför.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och riksorganisationen Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta duodji samt skapa kunskap kring och utveckla samiskt kulturarv.