LB°22 Medverkande

ARKIV

Susan Schuppli

Susan Schuppli, Satellitbild av Arktis

Susan Schuppli är en forskare och konstnär som har sin bas i Storbritannien.

I Ice Cores dokumenterar konstnären Susan Schuppli vetenskapliga arbeten där iskärnsprover utvunnits från frusna miljöer runtom i världen. Genom aktivt deltagande i processer där man lyssnar till och lär sig av is visar Schuppli på hur iskärnor erbjuder några av de mest övertygande bevisen och materiella vittnesbörden vi har rörande de pågående klimatförändringarna.

Ice Cores är den första av en serie dokumentärfilmer som ska ingå i det långsiktiga forskningsprojektet Learning from Ice. Filmen följer vetenskapligt arbete i Kanada, Colombia Icefield och USA, där detaljerade analyser av utvunna iskärnsprover genomförs av forskare som arbetar med att konstruera och förfina globala klimatmodeller. Utvecklingen i vårt sätt att se och lyssna på is spelar en central roll i Schupplis forskningsarbete. I Ice Cores speglar filmens förstärkta ljudspår en ljudmässig, närmast forensisk, granskning av själva isen. Schupplis film bjuder oss att vidga våra metoder för inspelning och lyssnande, och dessutom ta oss an utmaningen att begrunda vad isen kan tänkas ha att säga, eller viska angeläget.

Susan Schuppli är en forskare och konstnär som har sin bas i Storbritannien. I sitt arbete granskar hon bevismaterial som rör allt från krig och konflikter till miljökatastrofer och klimatförändringar. Hon har publicerat en bred flora av arbeten på områdena media och politik, och har skrivit boken Material Witness, som nyligen gavs ut av MIT Press.