LB°22 Medverkande

ARKIV

Mikhail Tolmachev

Stillbild från Natural Zones 2014/2022, Mikhail Tolmachev

Mikhail Tolmachev föddes i Moskva, och bor och arbetar i Leipzig och Berlin. I sin praktik undersöker han dokumentets ständigt föränderliga status, och en poetiskt förmedlad produktion av sanning och verklighet.

Projektet Natural Zones består i en utforskning av förhållandet mellan makt och territorium, med utgångspunkt i den sista återstående byggplatsen från Stalineran i nordvästra Sibirien.

Natural Zones kretsar kring ett ofullbordat storskaligt järnvägsbygge som inleddes av Josef Stalin, och som var avsett att korsa stora delar av norra Sovjetunionen på polcirkelns breddgrad. Byggarbetet utfördes huvudsakligen för hand, av tiotusentals fångar. När Stalin gick bort 1953 hade järnvägen inte byggts klart. Järnvägen går genom Yamal-territoriet, som länge varit utsatt för kommersiell och industriell kolonisering av Ryssland, och utnyttjas för utvinning av mineraler, olja, och gas.

Idag ligger ett av de allra största naturgasfälten i Yamal, och gasen transporteras genom en 4 107 kilometer lång pipeline innan den når Europa. Yamal är även hem till ursprungsfolket Nenets, vars traditionella livsstil nu hotar att rubbas av klimatförändringarnas följder. Den här komplexa historiken berättas genom ett verk som kretsar kring en vikvägg. Här leker Tolmachev med våra föreställningar kring hur vikväggar enligt våra konventioner delar upp rum i olika områden–golvytan delas upp i en offentlig, synlig del och en privat del, där något döljs.

Mikhail Tolmachev föddes i Moskva, och bor och arbetar i Leipzig och Berlin. I sin praktik undersöker han dokumentets ständigt föränderliga status, och en poetiskt förmedlad produktion av sanning och verklighet. Han samarbetar med skribenter, historiker och konstnärer för att genomföra undersökningar av representationens och synlighetens våldsamma historia.