LB°22 Medverkande

ARKIV

Karin Keisus och Josse Thuresson

Back to Back, 2022. Karin Keisu och Josse Thuresson, Luleå Konsthall. Fotograf Thomas Hämén.

Karin Keisu från Tornedalen och Josse Thuresson från Stockholm har arbetat som en konstnärlig duo sedan 2018.

Karin Keisus och Josse Thuressons arbete utgår från deras egna bakgrunder. I verket Back to Back gestaltas erfarenheter som är kopplade till språk, utbildning och den svenska nationalstatens föreställningar om det normativa – den önskvärda medborgaren.

Karin Keisu och Josse Thuresson kopplar i en serie filmer samman historiska erfarenheter av två språk, svenskt teckenspråk och Meänkieli, som en gång inte ansågs förtjäna en plats i utvecklingen av det moderna Sverige. Teckenspråket förbjöds inom utbildningsväsendet 1880, och elever skulle istället lära sig att läsa läppar och få talterapi. I Norrbottens arbetsstugor, där mindre bemedlade barn undervisades mellan åren 1903–1954, var det inte tillåtet att tala Meänkieli. Detta förbud var en del av den svenska statens försvenskningsprocess som skulle bidra till att forma framtidens medborgare. I dessa båda utbildningssystem fanns en undervisning i hantverk för att ge de unga kunskap som skulle göra dem till moraliska och produktiva medborgare. Som ett alternativ till detta sätt att förhålla sig till skapande har Keisu och Thuresson placerat filmerna i en bångstyrig träinstallation – en skulptural kropp som riktar blicken mot det lekfulla, intuitiva och flerspråkiga.

Karin Keisu från Tornedalen och Josse Thuresson från Stockholm har arbetat som en konstnärlig duo sedan 2018. De arbetar med text, film, performance, installation och skulptur, som kretsar kring språkpolitik, queer tid och styrkan i att vara på marginalen.