LB°22 Medverkande

ARKIV

Helmer Osslund

Motiv från abisko, ca 1905, Helmer Osslund, Kiruna kommuns konstsamling

Helmer Osslunds livfulla måleri visas i det nya biblioteket i Kiruna.

Utställningen fokuserar på konstnärens mångbottnade och färgrika gestaltning av Norrbottens landskap och väcker frågor om ur vilket perspektiv platsen tidigare har beskrivits samt av vilka personer.

I början av september 2022 invigdes Kirunas nya stadskärna efter en stadsomvandling som påbörjats nästan två decennier tidigare. Gruvbrytningen hade omöjliggjort den gamla placeringen. I den nya centrumkärnans bibliotek visas som en del av Luleåbiennalen verk av Helmer Osslund ur Kiruna kommuns konstsamling, i samarbete med Kiruna kommun.

Kiruna kommuns konstsamling har sitt ursprung i gruvdisponent Hjalmar Lundbohms konstsamling. Lundbohm var verksam vid LKAB 1898–1920 och bidrog bland annat till grundandet av Kiruna. Konstsamlingen visar på ambitionen att låta konst och kultur få en framträdande plats i den nya staden. Han var även en del av dåtidens nationalromantiska och rasbiologiska strömningar genom bl.a. formandet av Same-ska-vara-same politiken och genom att stötta Herman Lundborgs rasbiologiska undersökningar i Norrbotten.

Hjalmar Lundbom hade ett stort kontaktnät i samtidens kulturliv och bidrog till att konstnärer fick möjlighet att besöka Norrbotten. En av dessa konstnärer var Helmer Osslund som med utgångspunkt från Svenska turistföreningens fjällstation studerande landskapet i Norrbotten. Under 1890-talet hade han utbildat sig hos den franska målaren Paul Gaugin, vilket syns i de färgstarka expressionistiska målningarna. I de livfulla verken ser vi Norrbotten genom Helmer Osslunds ögon. Han gestaltar här ett storslaget landskap som är obebott – en ödemark.