LB°22 Medverkande

ARKIV

Erika Nordvall Falck

Områdesvantar, Erika Nordvall Falck

Erika Nordvall Falck är etnolog och bosatt i Jokkmokk.

Under drygt fem decennier har Erika Nordvall Falck samlat och stickat vantar som härrör från hantverkstraditioner i Norrbottens inland. Vantarna skildrar här en mångfald av berättelser om ett rikt kulturarv som tidigare inte tagit plats i den svenska textilhistorien.

Erika Nordvall Falck förvaltar i samlingen Områdesvantar ett både materiellt och immateriellt kulturarv. Praktisk kunskap om hur vantarna har gjorts och görs bevaras tillsammans med lokala historier och internationella influenser som tillsammans förmedlar berättelser om människors liv. Här skildras hur vanten har varit ett sätt att försörja sig, mönstertraditioner som har brett ut sig över större geografier och hur olika färger varit trendiga vid en specifik tid.

Genom samlingen vill Nordvall Falck utmana den gängse synen på stickningens historia, i vilken den anses ha kommit via södra Sverige för att senare spridas norrut. Hon visar hur kunskapen om att sticka vantar med största sannolikhet har funnits i Norrbotten minst lika länge som den funnits söderut, och med Områdesvantar vill Nordvall Falck råda bot på den okunskap om stickning från Norrbotten som funnits i den svenska textilhistorien.

Erika Nordvall Falck är etnolog och bosatt i Jokkmokk. Hon är aktiv i samlandet av vantar men också i att sprida kunskap om dem genom utställningar, böcker, beskrivningar, kurser och föredrag.