LB°20 Partners

ARKIV

Vita Duvan

Länsfängelset i Luleå, senare Kronohäktet i Luleå och idag Vita Duvan, är ett före detta cellfängelse centralt beläget på Stationsgatan i Luleå.

Fängelset byggdes 1852–1855 och öppnades i juni 1856. Vita Duvan, som är en niosidig tornbyggnad i två våningar med 17 celler, är Sveriges enda Panoptikon, en fängelsemodell utvecklad av den brittiske filosofen Jeremy Bentham mot slutet av 1700-talet där arkitekturen möjliggör en känsla av ett osynligt allvetande. Kriminalvårdsverket lämnade byggnaden år 1979 och den har sedan ett antal år stått tom. I Vita Duvan presenterar Luleåbiennalen tillsammans med Statens konstråd det nykomponerade ljudverket Vita duvans lament av Maria W Horn.