LB°20 Konstnärer

ARKIV

Tommy Tommie

Kan Sverige klara sig utan Norrbotten?, 1970–80, Tommy Tommie.

Tommy Tommie (f. 1941, Stockholm) är fotograf verksam i Töre.

Tommy Tommies fotografier är hämtade från projektet Kan Sverige klara sig utan Norrbotten?, en ännu ej utgiven publikation med fotografier från 1970 och 1980-talets Norrbotten. Projektet syftade till att skapa en heltäckande bild av Norrbotten som samhälle. Här skildras fisket, midnattssolen, vårvintern, industrierna, proteströrelsen och kampen för arbete och mot utflyttningar till söder. Här finns också kulturlivet, teatrarna och folkbildningen representerade. Fotografierna är poetiskt komponerade i möten mellan porträtt och karga landskap, människor och industrier, folksamlingar och slagord. De är sprungna ur ett hos fotografen samhälleligt engagemang och en nyvunnen insikt om Norrbottens särart och centrum. Projektet var just på väg till tryckpressarna innan livets omständigheter kom emellan och stoppade utgivningen. Nu mer än 40 år senare är Luleåbiennalen stolta över att få presentera delar av detta episka verk.

Tommy Tommie tillhör en av Sveriges främsta fotografer. Han flyttade från Stockholm till Norrbotten i början av 1970-talet för att arbeta som lärare i fotografi på Kalix folkhögskola. Dessförinnan hade han bland annat arbetat med gruppen Bildaktivisterna i Stockholm, som skapade kollektiva mediala sammanslutningar och händelser för samhällelig aktion. Gruppen arbetade utifrån devisen om att sätta solidaritet och människovärde framför lönsamhet och att till allmänheten förmedla alternativ information som en motvikt till den borgerliga indoktrineringen.

Som en direkt fortsättning på detta initiativ drog Tommy Tommie igång Norrbottens bildgrupp: ett kollektiv av fotografer, keramiker, tavelmålare, konststuderande, teckningslärare, förskollärare och journalister som gjorde utställningar i alla möjliga lokaler och tekniker. Bildaktivisternas tankegångar ekade också vidare i nya medieaktivistiska engagemang i Norrbotten. Tommy Tommie var bland annat delaktig i organiseringen av tidsskriften Norrlandsbulletinen som drog igång sin verksamhet 1971, med informationsgruppen för Norrlandsfrågor i Kalix som distributör. Tidskriften ställde sig till förfogande för samhället och människor uppmanades att dokumentera sin omgivning genom bild och text. Ämnena kretsade kring kampen för arbete på hemorten, bibehållen service, att stoppa tvångsförflyttningar, och rätten till ett människovärdigt arbete.

Tommy Tommie (f. 1941, Stockholm) är fotograf verksam i Töre.

Tack till Erik Viklund.

Verk

Kan Sverige klara sig utan Norrbotten?, 1970–80
Digital fine art print

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2

Verk

Valborg i Månsbyn, 1975
Digital fine art print

Plats

Havremagasinet, Boden
21.11–14.2