LB°20 Konstnärer

ARKIV

Svärta (Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom)

Svärta: Svenska fotografer i den tunga industrin, 1968–74. Luleåbiennalen 2020. Foto: Yngve Baum (1945–2016)

Yngve Baum (1945–2016), Jean Hermanson (1938–2012) och Odd Uhrbom (f. 1941).

Som en utställning i utställningen presenterar Norrbottens museum Svärta: Svenska fotografer i den tunga industrin, 1968~74 i en av Välkommaskolans salar. I ett och samma land, i samma tid, riktades tre blickar – Yngve Baums (1945~2016), Jean Herman- sons (1938~2012) och Odd Uhrboms (f. 1941) – mot samma sociala verklighet, nämligen arbetet i gruvor, varv och tung verkstadsindustri. Denna gemensamma iakttagelse, som tycks lyda reglerna för det antika dramat, fångar ett skede av rik dialog mellan vårt samhälles historia och den om fotografin.

Det var företrädesvis i svart och vitt som sextio- och sjuttiotalen tecknade något som ännu inte gick under benämningen ”dokumentärfotogra ”, men som överskred fotojournalistikens konvention för att hantera ”bakgrundsämnen”. Utan att samverka har dessa tre undersökande fotografer, som vittnar, lika mycket som de implicit fördömer, lyckats fånga porträtt, inkännande studier av dessa arbetare som de mötte. Som de accepterades av och vars hårda dagliga jobb de beskrev.

De gav varje ansikte en individualitet, tilldelade varje arbetare, tidigare kollektivt betraktade som ”arbetskraft”, en unik identitet. Ett halvt sekel senare fortsätter dessa ansikten, dessa blickar, att ifrågasätta oss. Vid sidan av fotografierna innehåller utställningen också arkivmaterial och korrespondens från 1969 års gruvstrejk som inleddes i Leveäniemigruvan i Svappavaara. Strejken spred sig med en löpelds hastighet. På fredagen var 4 800 gruvarbetare i strejk – i Svappavaara, Kiruna och Malmberget. Uppslutningen var i det närmaste total. Och det hela ägde rum vid sidan av fackföreningen. Strejken var vild, en sällsynthet i samförståndets Sverige. Och skulle pågå i tre månader. Odd Uhrboms och Sara Lidmans bok Gruva hjälpte till att gjuta mod i de strejkande gruvarbetarna. (Boken räknas idag till och med som en utlösande faktor.) I lyckönsknings- telegram från hela världen manifesterades en internationell solidaritet med gruvarbetarna.

Yngve Baum (1945–2016), Jean Hermanson (1938–2012) och Odd Uhrbom (f. 1941).

I samarbete med Norrbottens museum.

Utställningen är producerad av Landskrona Foto med Christian Caujolle som curator. Den har tidigare visats på Arbetets museum i Norrköping och Norrbottens museum i Luleå.

Foto: Yngve Baum

Svärta: Svenska fotografer i den tunga industrin, 1968–74. Luleåbiennalen 2020.

Verk

Svärta: Svenska fotografer i den tunga industrin, 1968–74.

Plats

Välkommaskolan, Malmberget
21.11–14.2