LB°20 Konstnärer

ARKIV

Sofia Restorp

Sofia Restorp. Luleåbiennalen 2020.

Sofia Restorp (f. 1986, Nora) är konstnär verksam i London.

I Sofia Restorps bildvärld möts man av en parallell verklighet. Tiden är ickelinjär och färgvalen är expressiva, i bilderna blir vardagsobjekt till kärl för föreställningar, känslor och personligheter. I Restorps nya serie teckningar präglas bildrummet av ett trångt, nästan klaustrofobiskt perspektiv som omsluter symboltunga skeenden. Ett trafikljus gula lampa blir till ett brännande ljus som fryser tiden.

I en annan bild följer man en morots kamp mot det säkerhetsbälte som välvilligt tvingat ned den mot en skärbräda. Skalförskjutningar ger objekten ny karaktär och förändrar deras inbördes relationer. I verken, som är gjorda med färgpennor på papper, är en emotionell ambivalens återkommande, likaså känslan av otålig väntan på en oklar framtid. Ett porträtt av ett känslomässigt tillstånd konstnären delat med människor, lokalt och globalt, det här året.

Bilderna blir till poetiska analyser av ett samhällstillstånd, samtidigt som de är porträtt av Restorps personliga inre värld där samtidens rena absurditeter behandlas med en känslighet som ibland gränsar till ursinne. Teckningarna är tillkomna under konstnärens tillfälliga flytt från London till Gällivare sommaren 2020. Från en världsmetropol som satts på paus på ett sätt som tidigare inte upplevts till ett samhälle som befinner sig i en mellanperiod där det nya, på ett sällsynt konkret sätt, håller på att ersätta det gamla.

Sofia Restorp (f. 1986, Nora) är konstnär verksam i London.

Sofia Restorp. Luleåbiennalen 2020.

Verk

Down the Hallway, 2020
Buckled Up, 2020
Shelter, 2020
Settled Stare, 2020
Färgpenna på papper

Plats

Välkommaskolan, Malmberget
21.11–14.2