LB°20 Konstnärer

ARKIV

Santiago Mostyn

Santiago Mostyn, Luleåbiennalen 2020.

Santiago Mostyn (f. 1981, San Fransisco) är konstnär verksam i Stockholm.

Silvermuseet
Untitled (Leaf Slice), 2014
Untitled (Leaf Stamp), 2014
Untitled (Loop Stamp), 2014
Untitled (Loop Stamp), 2014
Gips

Santiago Mostyn intresserar sig för gråzonen mellan personliga minnen och historiska narrativ, för hur det ena plötsligt kan bli det andra. Mostyns skira och på samma gång kompakta gipsskulpturer kastar ljus över ett specifikt föremåls användbarhet, och vad det innebär att förstora ett verktyg i storlek från en relation med handen till ett med kroppen. I handen ligger mycket föga teoretiserad kunskap, och kanske särskilt i en konsthantverkares händer. Objekten är förstoringar av batikstämplar, som i sitt originalutförande är i trä. Stämplarna har Mostyn fått av sin mor, som under 80-talet var verksam som textillärare i nyligen självständiga Zimbabwe. Vad sker kulturellt i förskjutningen från originalen till dessa förstorade reliker? Plötsligt ter sig skulpturerna som kvarlevor – nästan som antika marmorskulpturer – men från en analog historia.

Havremagasinet
The Promise, 2013
Video loop

I Santiago Mostyns video-loop The Promise, är något mycket litet - en alligatorbengäddas ryggkota - uppförstorat och utforskat genom en 3D-rendering. Fisken är känd som en ”levande fossil” då den har existerat som art i närmare 100 miljoner år. Benet i videon svävar och kränger, och integrerat i installation förser videon oss med en känsla av att det är benet som ser tillbaka på oss, från ett historiskt eller utom-mänskligt perspektiv. The Promise representerar något både skulpturalt och monumentalt och anspelar på former och estetik som vägleder och stödjer oss, såväl bokstavligen som historiskt.

Santiago Mostyn (f. 1981, San Fransisco) är konstnär verksam i Stockholm.

Verk

Untitled (Leaf Slice), 2014
Untitled (Leaf Stamp), 2014
Untitled (Loop Stamp), 2014
Untitled (Loop Stamp), 2014
Gips

Plats

Silvermuseet
21.11–14.2

Verk

The Promise, 2013
Video loop

Plats

Havremagasinet, Boden
21.11–14.2