LB°20 Konstnärer

ARKIV

Kapwani Kiwanga

Kapwani Kiwanga, Luleåbiennalen 2020. © Kapwani Kiwanga / Bildupphovsrätt 2020

Kapwani Kiwanga (f. 1978, Hamilton) är konstnär verksam i Paris.

Positive-Negative (morphology), 2018/2020
Grop på Välkommaskolans gård och dess jord

Implements, 2018/2020
Verktyg i keramik, glasyr med aska

Fire & Fallow, 2018/2020
Ritual, kakel i keramik, glasyr med aska

Kapwani Kiwangas praktik fokuserar på komplexa frågor kring pågående och historiska förlopp av kolonisering och arvet dessa lämnar efter sig. En grop grävs på Välkommaskolans mark och dess jord flyttas in i byggnaden. Utställningens besökare uppmanas att föra tillbaka jorden till gropen, en hink i taget. Genom en direkt fysisk kontakt med verket framhävs gärningen att ge och ge tillbaka. Efter Kiwangas ingrepp kommer ett annat ärr-liknande spår – utöver den grop som öppnat sig till följd av gruvbrytningen – bli kvar i marken och påminna om utbytet som pågick under Välkommaskolan sista månader på Malmberget. Som ett preliminärt sammanhang för sin installation, har Kiwanga bjudit in en grupp lokala kulturutövare att samlas runt en eld på skolans gård för att utbyta kunskaper och idéer om frågor kring dekolonisering och egendom i relation till naturexploatering. Sammankomsten uppmanar till aktivt lyssnande och understryker berättandets avgörande roll i överföringen av kunskap. Askan från elden blir till beståndsdel i den glasyr som ska täcka de keramikobjekt som besökarna uppmanas att använda för att återbörda skolans jord. Orden som yttrats kommer symboliskt att ingjutas i akten var gång objekten används.

Nursery, 2015
Fjällkvanne (Angelica archangelica)
Vinruta (Ruta Graveolens)
Röllika (Achillea millefolium)
Småborre (Agrimonia eupatoria)
Trä, muntliga berättelser

Kapwani Kiwanga intresserar sig för växter och de magiska egenskaper som de tillskrivits, särskilt i motståndsrörelser. Konstnären presenterar här en samling växtarter som har spelat en avgörande politisk, social, religiös eller ekonomisk roll, för särskilda individer såväl som för hela samhällen under olika skeden i historien och från flera olika delar av världen. Kiwanga ger växterna röst och bereder plats för dem i den förhärskande historieskrivningen.

Kapwani Kiwanga (f. 1978, Hamilton) är konstnär verksam i Paris.

Som en del av Vävda sånger, i samarbete med Statens konstråd.

© Kapwani Kiwanga / Bildupphovsrätt 2020

Verk

Positive-Negative (morphology), 2018/2020
Grop på Välkommaskolans gård och dess jord

Implements, 2018/2020
Verktyg i keramik, glasyr med aska

Fire & Fallow, 2018/2020
Ritual, kakel i keramik, glasyr med aska

Nursery, 2015
Fjällkvanne (Angelica archangelica),
Vinruta (Ruta Graveolens)
Röllika (Achillea millefolium)
Småborre (Agrimonia eupatoria), trä, muntliga berättelser

Plats

Välkommaskolan, Malmberget
21.11–14.2