LB°20 Konstnärer

ARKIV

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt

Lichen, 2020, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt. Luleåbiennalen 2020.

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt (f. 1982, Nacka) är konstnär verksam i Berlin.

Ingrid Elsa Maria Ogenstedts Lichen tar plats med två skulpturer vid Luleå tekniska universitet, och en skulptur i Storforsens naturreservat. Med konstverkets olika material vill konstnären skapa en förbindelse mellan platserna och verkets tre olika delar och öppna vägar in i en berättelse.

Skulpturernas huvudmaterial är björknäver. Nävern, som blir stark och tålig när dess fibrer bryts på längden, har genom tiderna brukats för en rad ändamål i norra Sverige. Björk har också kopplats till magiska och helande krafter, bland annat som symbol för ny början och regeneration. Genom platsen och materialet skapar Lichen en väg för att ta del av en berättelse som väcker tankar om vår relation till jorden. Skulpturerna är varken träd eller varelser utan strukturer i rörelse med, mot och ifrån varandra. Verket anspelar på styrka, att växa och ta plats, historia och nya begynnelser.

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt (f. 1982, Nacka) är konstnär verksam i Berlin.

Som en del av Vävda sånger, i samarbete med Statens konstråd.

Lichen, 2020, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt. Luleåbiennalen 2020.

Verk

Lichen, 2020
Aluminum, plywood, näver. Varierande mått

Plats:

LTU Luleå Campus
21.11–14.2

Verk

Lichen, 2020
Aluminum, plywood, näver. Varierande mått

Plats

Storforsen
21.11–14.2