LB°18 Konstnärer

ARKIV

Ulla Wiggen

Ulla Wiggen. Luleåbiennalen 2018.

Ulla Wiggen (f. 1942) är född och verksam i Stockholm.

Det är en absurd tanke att försöka förstå det mänskliga livet. Hur celler har funnit nya vägar med nya funktioner och gjort oss till varelser som varseblir, känner smärta och livslust. Det synliga beviset, det som uppenbarades med uppfinnandet av mikroskopet gjorde det knappast mer begripligt. Blodröda grenar som svajar likt sjögräs i plasma och lymfvätskor. Passager som sätter allting inne i oss i förbindelse, i ett system som inte är mindre överväldigande än oändligheten.

På en av väggarna på Luleå Konsthall roterar två hjärnhalvor medsols. Målningarna påminner om medicinska illustrationer. Snittade i genomskärning exponeras de olika delarna som ett grenverk. Stora delar av hjärnan har kartlagts av läkarvetenskapen men ännu är den till största delen ett okänt fält, och forskare tror inte att vi kommer att förstå den inom ramen för vår livstid. Det som främst gäckar läkarvetenskapen är de tidlösa frågorna: Kan vi få syn på själen? Varför drömmer vi? Och varför vill människan uttrycka sig genom konsten?

I Ulla Wiggens precisa akrylmålningar har ögat lämnat sitt sammanhang och framstår som en sorts hemlighetsfulla, svävande soltecken. Verken är målade 2017–2018, men redan på sextiotalet väcktes hos Wiggen intresset för de intrikata kretsar och kopplingar som frambringar abstrakta förnimmelser. Ögat är det av kroppens organ som vi troligen förlitar oss starkast på för att kunna orientera oss i tillvaron. Genom det reglerbara hålet, pupillen, strömmar ljusets olika frekvenser in och krockar med en inre vägg av sensorer som varje sekund tolkar miljontals signaler. Vi ”ser”.

Det finns uppenbara likheter mellan den artificiella tekniken och människans sensorer. Ögat, vårt kontrollorgan, används numera också för att kontrollera oss och irisscanning är inte längre science fiction, utan förekommer allt oftare i vardagslivet och inom olika yrkesgrupper. Vad all denna information samlas och hur den används (och vem som äger den) är än så länge diffust.

Ulla Wiggen (f. 1942) är född och verksam i Stockholm.

Tack till Belenius och Stockholms Kulturförvaltning.

Verk

Iris II, 2017
Iris VII, 2018
Iris IV, 2017
Golem III, 2017

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018

Verk

Passage, 2016

Plats

Galleri Syster, Luleå
17.11.2018–17.2.2018