LB°18 Konstnärer

ARKIV

Raqs Media Collective

The Blood of Stars, 2017, Raqs Media Collective. Luleåbiennalen 2018. Foto: Håkan Elofsson

Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi och består av Jeebesh Bagchi (f. 1965), Monica Narula (f. 1969) och Shuddhabrata Sengupta (f. 1968).

The Blood of Stars är en platsspecifik installation i Mjölkuddsberget i Luleå. Verket bjuder in besökaren att fundera över relationen mellan närvaron av järn, en rest från universums födelse, slumrandes djupt nere i jorden och dess resa genom blodkärlen hos varmblodiga däggdjur. Samtidigt så uppmärksammas relationen mellan gruvdrift, global militarism och fysiska förändringar av det norrbottniska landskapet. I installationen fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter.

Installationen reaktiveras genom ett samarbete mellan Statens Konstråd och Luleåbiennalen. Verket nyproducerades inom ramarna för Statens Konstråds utställning Brytningstider 2017, som curerades av Lisa Rosendahl.

Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi och består av Jeebesh Bagchi (f. 1965), Monica Narula (f. 1969) och Shuddhabrata Sengupta (f. 1968).

Verk

The Blood of Stars, 2017

Plats

Mjölkuddsberget, Luleå
17.11.2018–17.2.2018