LB°18 Konstnärer

ARKIV

Monira Al Qadiri

Spectrum 1, 2016, Monira Al Qadiri. Luleåbiennalen 2018.

Monira Al Qadiri (f. 1983 i Dakar) är konstnär verksam i Berlin och Beirut.

Naturexploatering och snabb ekonomisk tillväxt är tätt sammanlänkade på många platser i världen. I konstnären Monira Al Qadiris undersökande projekt zoomar hon in på två industriers ekologiska, kulturella och ekonomiska arv i Gulfstaterna, nämligen pärl- och oljeindustrin. Materialen har vid olika tidpunkter i his- torien varit grundläggande för regionen, där oljan nu ersatt pärlans framträdande position. I installationen Spectrum 1 ser vi sex pärlemorskimrande skulpturer monterade på en lila vägg. De främmande objekten påminner om undervattensdjur; som koraller och havsanemoner, men följer egentligen formen av borrdelar som används för att extrahera olja. Bero- ende på vinkel och hur vi rör oss i rummet skapas skiftningar i skulpturens nyanser. Den dominerande färgen som framträder kanske är en föraning om vad som kommer. Inom oljeindustrin signalerar färgen lila exceptionell fara. Den dyker upp på oljeriggar först efter varningsfärgen röd, när lila uppenbarar sig är en explosion oundviklig. Därför bär man av vidskepliga skäl inte lila på arbetsplatsen.

Monira Al Qadiri (f. 1983 i Dakar) är konstnär verksam i Berlin och Beirut.

Spectrum 1, 2016, Monira Al Qadiri. Luleåbiennalen 2018.

Verk

Spectrum 1, 2016

Plats

Galleri Syster, Luleå
17.11.2018–17.2.2018