LB°18 Konstnärer

ARKIV

Lap-See Lam

Mother-of-Lightning, 2018, Lap-See Lam. Luleåbiennalen 2018.

Lap-See Lam (f. 1990) är konstnär verksam i Stockholm.

I Lap-See Lams verk Beyond Between och Gwái plockas idéen om det autentiska isär. Lusten att konsumera det ”främmande”, som mat, som konsumtionsvara, som bild, vänds och blir en spegel av oss själva. Likt antika skulpturer och artefakter på museer som ibland rekonstrueras och återfår de delar som saknas, har Lam här satt samman insamlade objekt från en snart svunnen svensk kinakrogsmiljö. I Beyond Between görs en 3D-utfräst rekonstruktion till en protes. Sömmarna blir tydliggjorda i konstruktionen av fantasin. Taket är i pagoda-stil, som vanligtvis kan ses utomhus på exempelvis tempel eller China town-områden, men som i Sverige ofta funnits inomhus i restaurangmiljöer. Lam lyfter åter igen taket ur sin miljö, en förflyttning från yttre till inre, och så ut igen. Genom återuppbyggnaden reinkarneras det och dess funktion som minnesobjekt möjliggörs. Det blir något värt att minnas. Samtidigt innebär den digitala processen en förenkling av formen där detaljer går förlorade, likt historiens ständiga transformationer. Taket blir ett spökobjekt i rörelse in i en spekulativ framtid. Det fortsätter definieras, inte av sin funktion, utan snarare av hur vi förhåller oss till det.

I Gwái återkommer spöket som det svävande föremålet. Det som är i mellanrummet, som kanske fastnat där eller rör sig mot utkanten, framtiden. Möbeln är täckt, som att någon har flyttat. Stolen är tom, men för tankarna till en kropp. Kanske finns här bilden av migranten som betraktas som ett slags spöke i väst. En figur som rör sig i mörkret, som kommer släpande med sitt historiska bagage och infiltrerar samtiden. Spöket kan också stå för de system som inte syns, de berättelser som inte berättas, migrationens infrastrukturer och kinakrogarnas kartbilder. Det ritar konturen av det vi projicerar vår rädsla på. Det avslöjar oss, snarare än sig självt, när det visar sig.

På Ájtte - svenskt fjäll- och samemuseum, visar Lap-See Lam ytterligare ett verk, Mother of Lightning.

Det skiljer sex centimeter mellan konstnären Lap-See Lam, hennes mamma och hennes mormor i längd – ett förhållande som speglas i verket Mother of Lightning tre gula blixtar, monterade på en hög spegelbox. Lam undersöker i sin konst den egna familjehistorien, och hur en kinesisk diaspora fann plats i Sverige från 1970-talet och framåt, genom Kina-krogarnas etablerande. Men Lams arbete stannar inte i det biografiska. Med fiktionen som verktyg, och Kinakrogens typiska inredningsestetik som sitt formspråk, synliggör Lam hur en idé om en plats tar form genom att appropriera bilden av ”det exotiska”. Kinakrogens miljö är inte en autentisk återgivning av Kinas landskap och kultur, utan en västerländsk projicerad idé om öst. Skulpturen refererar samtidigt till den kinesiska legenden om blixtens gudinna Dian-Mu, en av nyckelfigurerna i skapandet av himmelsfenomen, som med hjälp av speglar frambringar blixtar. Medan hennes man Lei-Gong, Åskans Gud, straffar människor och onda väsen med sin kraft, markerar Dian-Mus genom blixtarna vem som ska straffas. Gudinnan ser till att åskan aldrig slår ner på de oskyldiga.

Myter, projektion och migrationshistoria är alla återkommande teman i Lap-See Lams konstnärliga arbete. Hon intresserar sig för glappet som kan uppstå mellan generationer och i relation till kunskap, minnen och mytologi reflekterar Lam över identitet och tillhörighet. I verket möter vi som betraktare vår egen blick, våra gestalter lyses upp i blixtarnas skarpa sken, vi blir så medskapare i berättelsen.

Lap-See Lam (f. 1990) är konstnär verksam i Stockholm.

Tack till Macromould modell och form och Restaurang Waldorf.

Verk

Beyond Between, 2018
Nyproducerat verk

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018

Verk

Gwái, 2018
Nyproducerat verk

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018

Verk

Mother-of-Lightning, 2018

Plats

Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk
30.10.2018–17.2.2019