LB°18 Konstnärer

ARKIV

Hanni Kamaly

Hanni Kamaly (f. 1988 i Hedmark) är konstnär verksam i Malmö.

Gängliga skulpturer med långa ben och kroknade siluetter rör sig genom rummen. De släpar benen efter sig, de viker för sin egen tyngd och sprider sig i enträgen okontrollerad rörelse. Objektens blänkande hårda material för tankarna till gränsmarkeringars arkitektur; grindar, checkpoints och inhängningar för foderdjur. De reser sig hotfullt men är också bräckliga i sitt uttryck, stympade till ofullbordade former. ”Colonialism equals thing-ification” skriver poeten Aimé Césaire i essän Kolonialismens diskurs från 1950. Subjektets devalvering är också vad som upptar Kamaly i hennes konstnärliga arbete, om hur framställningar av den mänskliga kroppen kan härledas till ett kolonialt och rasistiskt förtryck. Skulpturerna är porträtt av kroppar som övergått till abstraherade ting, men de bär historien med sig – det är nämligen den som har förvandlat dem. De bär alla namn efter en enskild person som fallit offer för ett kolonialt motiverat våld, verkställt av polis, militär eller enskild individ. Tillsammans fungerar de som ett slags minnesmonument av våldet men de är också illustrationer av den koloniala blickens projiceringar, den vilken möjliggjorde våldet till att börja med. Kamalys verk åskådliggör avhumaniseringens metamorfos, från människa till hotfull varelse, från människa till ting.

Hanni Kamaly (f. 1988 i Hedmark) är konstnär verksam i Malmö.

Verk

Baidoo, 2017
Freddie Gray, 2016
Miles, 2017
Jordan, 2017

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018

Verk

Selk'nam, 2017

Plats

Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk
30.10.2018–17.2.2018