LB°18 Konstnärer

ARKIV

Britta Marakatt-Labba

Krackelerat / Rahkkan, 2014, Britta Marakatt-Labba. Luleåbiennalen 2018.

Britta Marakatt-Labba (f. 1951 i Idivuoma) är konstnär verksam i Övre Soppero.

Rahkkan (Krackelerat) är utförd på en mjölsäck, kvarlämnad av tyska soldater i Nordnorge under 1940-talet. På den grova, medfarna väven finns Britta Marakatt-Labbas broderade anteckningar i form av en renhjord, vapendelar och en särskild poststämpel. Verket lyfter historien om de förändrade levnadsmönster och rörelser som uppstod i samband med den tyska ockupationen av Nordnorge och de tvångsförflyttningar av samer som med den följde. Historien bottnar i den egna familjesituationen där Marakatt-Labbas far, i egenskap av renskötande same, fortsatte att ta hjorden till Tammokdalen om somrarna. Detta trots att de norska markerna inte längre var en säker plats då landminor gömde sig där – Marken och rörelserna krackelerade.

Än idag återfinns de tyska truppernas kvarlämningar i landskapet som en påminnelse om kriget, de kommer upp till ytan i samband med den allt oftare översvämmande älven. Till väven hör också en kopia av ett pass som utfärdades till samer i gränstrakterna. Så även ett brev som skickades ut från länsstyrelsen i Norrbotten, i syfte att hindra medborgare att hjälpa den norska motståndsrörelsen ”Det är strengt forbudt på noen som helst måte å vare de norske flyktinger behjelpelig med å komme seg over til Sverige.” Historier och händelser upprepar sig i tid.

Britta Marakatt-Labba (f. 1951 i Idivuoma) är konstnär verksam i Övre Soppero.

Verk

Krackelerat / Rahkkan, 2014

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018